EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Praktyka obserwacyjna w Finlandii

W ramach projektu "Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy" nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, technologii informacyjnej i przedsiębiorczości z naszej szkoły spędzili pierwszy tydzień kwietnia w Finlandii. Celem wyjazdu była obserwacja wykorzystania w dydaktyce najnowszych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez kolegów z Finlandii, zwiedzili świetnie wyposażone szkoły: Lappia Vocational College i High School w Tornio. Zaobserwowane metody zostaną w wdrożone w nauczaniu przedmiotów ścisłych i przedsiębiorczości w ZSHE.  Wyciągnięte wnioski w perspektywie pozwolą dostosować kierunki rozwoju metod i środków nauczania do wymagań europejskich.