EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Konferencja

22 grudnia 2010r. odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna projektu "Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy".

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet III –Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia

Konferencję prowadziły:
koordynator projektu Barbara Gołubowska i asystent ds. merytorycznej realizacji projektu Beata Wiśniewska-Lewoc.

Kliknij, aby obejrzeć prezentację

{edocs}../stories/projekt/konf1.pdf,750,800,link{/edocs}

Jeśli chcesz obejrzeć galerię kliknij w miniaturę: