„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Ekonomiści ukończyli staże zagraniczne

 To już tydzień jak ekonomiści powrócili do kraju po owocnie ukończonych stażach. Otrzymali najwyższe oceny tj. celujący.  Ostatnie dni ich krótkiego, bo tylko dwutygodniowego pobytu w mieście Walencja były bardzo intensywne. Oprócz pracy w hiszpańskich firmach, uczestniczyli w spotkaniu ewaluacyjnym  organizacji pośredniczącej, gdzie wypełniali  różnego rodzaju dokumenty posługując się językiem angielskim. Otrzymali też pierwsze certyfikaty.

 Pożegnalne spotkanie uczniów i opiekunów odbyło się w „Horchaterías Daniel” specjalnej cukierni, gdzie podawana jest horchata i często też lody. Horchata to napój popularny przede wszystkim we Wspólnocie Walenckiej. Nigdy nie pije się horchaty na ciepło, powinna być mocno schłodzona, nasza młodzież próbowała orchaty z lodami i typową „zagryzką” do horchaty, ze słodkimi paluszkami z ciasta, które wielbiciele tego napoju w nim maczają.  Horchata to taka macocha hiszpańskiej gastronomii. Albo się ją kocha albo człowieka mdli na samą myśl, że ma się jej napić. Horchata wywołuje skrajne emocje. Jakie emocje wzbudził  ten napój wśród naszej młodzieży trzeba zapytać ich samych. Na zdjęciach wyglądają jakby zachwalali smak i walory horchaty.

 Grupa szesnastu ekonomistów pod opieką panów Jakuba Ostaszewskiego i Henryka Zdrodowskiego szczęśliwi, bogatsi o kolejne doświadczenia praktyczne i pełni pozytywnych wspomnień wrócili do  kraju i szkoły.