EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Komunikat dyrektora Cen Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w spr harmonogramu przeprowadzania egzamin ósmoklasisty oraz egzami maturalnego w 2021 roku