EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Rekrutacja wewnętrzna do projektu

Uczestnicy zajęć- uczniowie ZSHE

Okres realizacji- rok szkolny 2019/2020

Wynagrodzenie zgodnie z Kartą Nauczyciela art.35/Prawo Oświatowe art.16

Miejsce prowadzenia zajęć -  Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku/obóz językowy- w miejscu zakwaterowania w Zakopanem

Kryterium- rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której zostaną ustalone warunki pracy dodatkowej.

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu- Barbara Gołubowska

Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 20 września  2018 roku na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w Biurze Projektu p.15 oraz pokoju nauczycielskim.

 

Lp.

Nr Działania

Nazwa zajęć

Ilość godzin

Uwagi

1

1.1

MATEMATYKA DLA WTAJEMNICZONYCH

3 grupy x 10 osób x 60h

Kurs przygotowawczy do matury  z matematyki na poziomie rozszerzonym przygotowujący do podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych. Zajęcia realizowane będą wg scenariuszy opracowanych w ramach projektu innowacyjnego nr POKL 03.03.04-00-071/10-01„Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy” zrealizowanego przez ZSHE w latach 2010-13.     

2

1.2

e- MATEMATYKA

1 grupa x 15 osób x 30h

Szkolenie realizowane w oparciu o moduły e-learningowe opracowane w ramach projektu innowacyjnego nr POKL 03.03.04-00-071/10-01„Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy” zrealizowanego przez ZSHE w latach 2010-13.     

3

1.3

TWORZENIE PREZENTACJI W PROGRAMIE PREZI

3 grupy x 8 osób x 15h

Zajęcia kształtujące kompetencje ICT, mające na celu wyposażenie uczniów w umiejętność budowania i zaprezentowania nowoczesnych prezentacji multimedialnych będących alternatywą dla zorientowanego na  slajdy modelu Power Pointa.

4

2.1

OBÓZ JĘZYKOWY W ZAKOPANEM

2 grupy x 15 osób x 28h

Uczestnicy obozu - uczniowie kształceni w 3 zawodach, 1 gr j. angielski, 1 gr j. niemiecki.

W programie obozu m.in:

- rozmowy w trakcie całego wyjazdu wyłącznie w j. obcym (także między uczniami z różnych grup językowych)

- 28h zajęć stacjonarnych  j. zawodowego  w każdej z grup (4h dziennie)

- zwiedzanie w j. obcym (przewodnicy) atrakcji przyrodniczych regionu

Program obozu łączy kształtowanie kompetencji językowych i przyrodniczych Czas trwania 7 dni+2 dni podróży (w trakcie ferii zimowych). 

5

3.3

POTENCJAŁ UCZNIA ZSHE POTENCJAŁEM PODLASIA

14h

Warsztaty dla 45 ucz. (po 15 z 3 zawodów). Program:

- warsztaty służące wzmocnieniu poczucia własnej wartości i poznaniu narzędzi ułatwiających kreatywne myślenie-4h 

- warsztaty design thinking „Jak aktywować nasz  twórczy potencjał”-4h

- zajęcia przygotowujące do wyjazdu edukacyjnego- 4h (analiza sytuacji podlaskich przedsiębiorstw innowacyjnych branż i inteligentnych specjalizacji)  

- podsumowanie warsztatów-przeprowadzenie konkursu na innowacyjne CV-2h

6

4.6

SYSTEM WIZUALNEJ IDENTYFIKACJI FIRMY
i DEKORACJE W OBIEKTACH HOTELOWYCH

1 grupa x 10 osób x 30h

Zajęcia dla uczniów kształconych w zawodzie technik hotelarstwa,
w formie konkursowej realizowane metodą projektów wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela; zajęcia kształtujące umiejętności działań marketingowych i wizerunkowych  bezpośrednio w miejscu świadczenia usług i efektywnego wykorzystania elementów SWIF.

7

7.1

KURS KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

2 grupy x 10 osób x 120h

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego TELC.

8

7.2

BUSINESS ENGLISH

1 grupa x 10 osób x 60h

Kurs konwersacyjny z języka angielskiego zawodowego przygotowujący uczestników do pracy w  branży  i pomyślnego zdania egzaminu zawodowego i maturalnego, ze świadectwem ukończenia kursu.
W programie 3 bloki tematyczne dedykowane słownictwu z branży ekonomicznej, handlowej, hotelarsko-turystycznej.

9

7.3

DEUTSCH IM BERUF

1 grupa x 10 osób x 60h

Kurs konwersacyjny z języka niemieckiego zawodowego przygotowujący uczestników do pracy w branży, ze świadectwem ukończenia kursu. W programie 3 bloki tematyczne dedykowane słownictwu z branży ekonomicznej, handlowej, hotelarsko-turystycznej.

10

8.1

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

3 grupy x 15 osób x 50h

Zajęcia przygotowujące do matury na poziomie podstawowym.

11

8.2

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA  NIEMIECKIEGO

2 grupy x 10 osób x 60h

Zajęcia dla uczniów klas I-II. Szczegółowa tematyka- zależnie   od indywidualnych potrzeb uczestników.

12

8.3

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA  ROSYJSKIEGO

1 grupa x 10 osób x 60h

Zajęcia dla uczniów klas I-II. Szczegółowa tematyka- zależnie   od indywidualnych potrzeb uczestników.

13

8.4

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

3 grupy x 10 osób x 60h

Zajęcia dla uczniów klas I-II. Szczegółowa tematyka- zależnie   od indywidualnych potrzeb uczestników.

14

8.5

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

6 gr x  10 osób x 60h

Dla każdej kwalifikacji objętej egzaminem zawodowym 1 grupa (3 zawody x 2 kwalifikacje). Szczegółowa tematyka zajęć - zależna  od konkretnych potrzeb uczestników, w tym tych którzy będą przygotowywać się do powtórnego podejścia do egzaminu (pisemnego bądź praktycznego).

15

9.1

KOŁO HOTELARSKO-TURYSTYCZNE ZSHE

2 grupy x 15 osób x 50h

Zajęcia dla uczniów kształconych w zawodzie technik hotelarstwa  służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych. Cel-rozwijanie zainteresowań z zakresu hotelarstwa, turystyki, geografii, historii i pilotażu wycieczek. Tematyka- hotelarstwo, obsługa ruchu turystycznego, geografia turystyczna Polski i Europy-analiza tras i treści na mapach topografii ,przygotowywanie tras imprez turyst.; historia kultury i sztuki-walory wybranych reg. Polski, Europy i świata.

16

9.2

SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2 grupy x 15 osób x 30h

Zajęcia służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych (1 gr t.ekonomista,1 gr. t. handlowiec). W programie: warsztaty z przedsiębiorczości „Mój pomysł na biznes” - zajęcia przygotowujące  do opracowania profesjonalnego biznes planu własnej działalności; wyjazd edukacyjny; konkurs na najlepszy biznes plan.

17

10.1

W GRUPIE ŁATWIEJ

1 grupa x 16 osób x 70h

Zajęcia dla uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji, nie radzących sobie ze stresem.  

W programie warsztaty DIALOG MOTYWUJĄCY-efektywna metoda, mająca wydobyć wewnętrzną motywację do zmiany. 

18

10.2

ŻYĆ SKUTECZNIE

2 grupy x 15 osób x 30h

Celem warsztatów dla uczniów zagrożonych wykluczeniem  z systemu edukacji jest kształtowanie postaw i umiejętności od których zależy sprawne funkcjonowanie w szkole i w życiu dorosłym np. umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole i rozwiązywania problemów w twórczy sposób.  

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.