EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zespoły zadaniowe

Zespoły zadaniowe działające w Technikum Handlowo-Ekonomicznym w Białymstoku
w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Nazwa zespołu

Przewodniczący zespołu

Członkowie zespołu

Uwagi

1.

Zespół nauczycieli
języka polskiego

Anna Piotrowska

Andrzej Gauk, Monika Falgowska, Marta Mazur-Korniłowicz,

Daria Ostrowska, Joanna Wanielewska

 

2.

Zespół nauczycieli matematyki i informatyki

Ewa Olszewska

Tomasz Borawski, Natalia Jakuć, Katarzyna Kowejsza, Anna Mielnicka, Katarzyna Pańkowska, Grzegorz Przeździecki, Bogusław Szast, Dorota Żebrowska-Suchodolska

 

3.

Zespół nauczycieli języka angielskiego

Monika Węglicka

 Barbara Gałecka-Chomiczewska, Agnieszka Górska, Ewelina Jaworowska, Teresa Jerzewska-Palmer, Katarzyna Marcinkiewicz,

Urszula Przybyszewska-Pukszta,  Marta Wolniakowska, Henryk Zdrodowski

 

4.

Zespół nauczycieli języka niemieckiego i rosyjskiego

Jolanta Mieleszko

Agnieszka Bagniuk, Halina Chodakowska, Monika Muszyńska,

Agnieszka Wiktorowicz

 

5.

Zespół nauczycieli historii
 i wiedzy o społeczeństwie

Grzegorz Przeździecki

Marzena Bykowska, Halina Chodakowska, Krzysztof Iwaniuk,

Wojciech Filipowicz, Aneta Nartowicz, Anna Pogorzelska

 

6.

Zespół nauczycieli religii

Agnieszka

Bachurek-Zalewska

 Andrzej Misiejuk, Tomasz Mnich, Barbara Piotrowska

 

7.

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Lucyna Rojecka

Agnieszka Koch-Maciejczyk,  Anna Mielnicka,
Justyna Krupicka, Krzysztof  Siemieniuk, Jakub Ostaszewski,

Anna Pogorzelska

 

8.

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Dariusz Zienkiewicz

Bartosz Dudek, Krystyna Danilczyk-Zabawska, Marta Dziedziul,
Krzysztof Humeńczyk, Tomasz Ostapczuk,  Robert Wajszczuk,
Tomasz Zieliński

 

9.

Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych

Mirosława Stankiewicz

Tomasz Borawski, Aneta Buśko,  Ewa Drewnowska, Anna Danilczuk,  

Anna Dżega, Ewa Gołębiowska, Barbara Gołubowska, Emilia Januszewska, Paulina Jastrzębska, Adam Jabłoński, Agnieszka Koch-Maciejczyk,

Izabela Klim, Magdalena Kolenda, Iwona Kosińska,  Marta Kozłowska, Aneta Kucharczyk, Renata Lubas, Joanna Mądra,  Aneta Nartowicz, Katarzyna Osiekowicz, Katarzyna Palenceusz, Monika Sosna

 

10.

Zespół wychowawców

klas I

Paulina Borys

Anna Pogorzelska, Marta Kozłowska, Katarzyna Palenceusz,

Agnieszka Górska, Krzysztof Humeńczyk, Monika Węglicka,

Agnieszka Koch-Maciejczuk

Spotkania raz
w miesiącu

11.

 Zespół wychowawców

klas II

Stanisława Kobus

Ewa Olszewska, Ewa Drewnowska, Katarzyna Pańkowska, Izabela Klim,

Magdalena Kolenda, Monika Falgowska, Aneta Buśko, Anna Mielnicka, Anna Danilczuk

Spotkania raz
w miesiącu

12.

Zespół wychowawców

klas III

Paulina Borys

Wojciech Filipowicz, Paulina Borys, Aneta Nartowicz,
Katarzyna Osiekowicz, Monika Sosna

Spotkania raz
w miesiącu

 

13.

Zespół wychowawców

klas IV

Paulina Borys

Jakub Ostaszewski, Iwona Kosińska, Ewa Gołębiowska,

Krystyna Danilczyk-Zabawska, Tomasz Zieliński

Spotkania raz
w miesiącu

14.

Zespół wychowawców

klas V

Stanisława Kobus

Andrzej Gauk,  Tomasz Ostapczuk, Teresa Jerzewska-Palmer,

Monika Muszyńska, Anna Dżega,

Spotkania raz
w miesiącu

15.

Zespół ds. wychowania

i profilaktyki

Marta Szargiej

Beata Milewska, Małgorzata Bielawska, Agnieszka Mężyńska,
Anna Otapowicz

 

16.

Zespół ds. promocji szkoły

Katarzyna Osiekowicz

Małgorzata Bielawska, Krystyna Danilczyk-Zabawska,

Magdalena Kolenda, Marta Kozłowska, Joanna Mądra, Beata Milewska,

Anna Pogorzelska,

 

17.

Zespól ds. rekrutacji

Tomasz Ostapczuk

Małgorzata Bielawska, Iwona Kosińska, Beata Milewska, Aneta Nartowicz, Katarzyna Osiekowicz, Jakub Ostaszewski, Anna Pogorzelska

 

18.

Zespół ds. nowelizacji wewnątrzszkolnych aktów prawnych

Wojciech Janowicz

Wojciech Filipowicz, Aneta Nartowicz

 

19.

Zespół ds. projektów unijnych

Barbara Gołubowska

Beata Milewska, Aneta Nartowicz, Jakub Ostaszewski

 

21.

Zespół ds. raportów szkolnych

Ewa Drewnowska

Renata Lubas, Ewa Olszewska, Katarzyna Osiekowicz, Anna Piotrowska,
Urszula Przybyszewska-Pukszta, Mirosława Stankiewicz, Monika Węglicka,

 

22.

Zespół protokołujący zebrania rady pedagogicznej

Stanisława Kobus

Aneta Kucharczyk, Monika Muszyńska

 

23.

Zespół ds. diagnozy wstępnej uczniów klas I

Stanisława Kobus

Teresa Jerzewska-Palmer  – język angielski,

Andrzej Gauk – język polski,

Katarzyna Kowejsza - matematyka

 Wrzesień 2023 r.

24.

Zespół ds.

indywidualnej diagnozy sytuacji ucznia

Marta  Szargiej

Wychowawcy klas I - V

 I semestr

 

25.

Zespół ds. ewaluacji Strategii Umiędzynarodowienia

Beata Milewska

Aneta Buśko, Ewa Drewnowska, Anna Dżega,

Jakub Ostaszewski, Marta Wolniakowska,  Monika Węglicka,

 

Maj  2024 r.

26.

Zespół ds. opracowania wniosków stypendialnych dla uczniów za wyniki
w nauce i inne osiągnięcia

Paulina Borys

Katarzyna Osiekowicz,  Marta Szargiej,

Czerwiec 2024 r.

 

Białystok, 2023-09-01

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.