EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zespoły zadaniowe

Zespoły zadaniowe działające w Technikum Handlowo-Ekonomicznym w Białymstoku
w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Nazwa zespołu

Przewodniczący zespołu

Członkowie zespołu

1.

Zespół nauczycieli
języka polskiego

Anna Piotrowska

Andrzej Gauk, Monika Falgowska, Marta Mazur-Korniłowicz

2.

Zespół nauczycieli matematyki i informatyki

Ewa Olszewska

Katarzyna Kowejsza, Mateusz Mielnicki, Katarzyna Pańkowska, Grzegorz Przeździecki, Szast Bogusław, Dorota Żebrowska-Suchodolska

3.

Zespół nauczycieli języka angielskiego

Monika Węglicka

 Barbara Gałecka-Chomiczewska, Violetta Borecka, Agnieszka Górska, Ewelina Jaworowska, Teresa Jerzewska-Palmer,
Marcinkiewicz Katarzyna, Violetta Mrozek,  Daria Krupicka,
Urszula Przybyszewska-Pukszta,  Marta Wolniakowska, Henryk Zdrodowski

4.

Zespół nauczycieli języka niemieckiego i rosyjskiego

Jolanta Mieleszko

Agnieszka Bagniuk, Halina Chodakowska, Monika Muszyńska,

5.

Zespół nauczycieli historii
 i wiedzy o społeczeństwie

Grzegorz Przeździecki

Halina Chodakowska, Krzysztof Iwaniuk, Wojciech Filipowicz,
 Aneta Nartowicz,

6.

Zespół nauczycieli religii

Agnieszka

Bachurek-Zalewska

 Andrzej Misiejuk, Tomasz Mnich, Barbara Piotrowska

7.

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Lucyna Rojecka

Paulina Borys,  Agnieszka Koch-Maciejczyk,  Justyna Krupicka,
Krzysztof  Siemieniuk, Jakub Ostaszewski, Anna Pogorzelska

8.

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Dariusz Zienkiewicz

Bartosz Dudek, Krystyna Danilczyk-Zabawska, Marta Dziedziul,
Krzysztof Humeńczyk, Tomasz Ostapczuk,  Robert Wajszczuk,
Tomasz Zieliński

9.

Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych

Mirosława Stankiewicz

Aneta Buśko,  Monika Czuba,  Ewa Drewnowska, Anna Danilczuk,
Anna Dżega, Ewa Gołębiowska, Barbara Gołubowska, Paulina Jastrzębska, Izabela Klim, Magdalena Kolenda, Iwona Kosińska,  Marta Kozłowska, Aneta Kucharczyk, Renata Lubas, Joanna Mądra,  Aneta Nartowicz, Katarzyna Osiekowicz, Monika Sosna

10.

Zespół wychowawców

klas I

Stanisława Kobus

Ewa Olszewska, Ewa Drewnowska, Katarzyna Pańkowska, Izabela Klim,

Magdalena Kolenda, Monika Falgowska, Aneta Buśko, Mateusz Mielnicki, Anna Danilczuk

11.

 Zespół wychowawców

klas II

Stanisława Kobus

 Wojciech Filipowicz, Paulina Borys, Aneta Nartowicz,
Katarzyna Osiekowicz, Monika Sosna

12.

Zespół wychowawców

klas III

Barbara Gałecka-Chomiczewska

Jakub Ostaszewski, Iwona Kosińska, Ewa Gołębiowska,

Krystyna Danilczyk-Zabawska, Tomasz Zieliński

13.

Zespół wychowawców

klas IV

Barbara Gałecka- Chomiczewska

Andrzej Gauk,  Tomasz Ostapczuk, Teresa Jerzewska-Palmer,

Monika Muszyńska, Anna Dżega, Anna Pogorzelska,

Monika Węglicka,  Aneta Kucharczyk, Marta Mazur-Korniłowicz,
Daria Krupicka

14.

Zespół ds. wychowania

i profilaktyki

Marta Szargiej

Beata Milewska, Małgorzata Bielawska, Agnieszka Mężyńska,
Anna Otapowicz

15.

Zespół ds. promocji szkoły

Katarzyna Osiekowicz

Małgorzata Bielawska Paulina Borys,  Krystyna Danilczyk-Zabawska, Magdalena Kolenda, Marta Kozłowska, Joanna Mądra, Beata Milewska, Anna Pogorzelska,

16.

Zespól ds. rekrutacji

Tomasz Ostapczuk

Aneta Buśko, Marta Dziedziul, Iwona Kosińska, Katarzyna Osiekowicz, Urszula Przybyszewska-Pukszta, Marta Wolniakowska

17.

Zespół ds. nowelizacji wewnątrzszkolnych aktów prawnych

Wojciech Janowicz

Paulina Borys, Wojciech Filipowicz, Aneta Nartowicz

18.

Zespół ds. projektów unijnych

Barbara Gołubowska

Paulina Borys, Aneta Buśko,  Beata Milewska, Aneta Nartowicz,
Jakub Ostaszewski

19.

Zespół ds. raportów szkolnych

Ewa Drewnowska

Renata Lubas, Ewa Olszewska, Katarzyna Osiekowicz, Anna Piotrowska,
Urszula Przybyszewska-Pukszta, Mirosława Stankiewicz, Monika Węglicka,

21.

Zespół protokołujący zebrania rady pedagogicznej

Stanisława Kobus

Aneta Kucharczyk, Monika Muszyńska

22.

Zespół ds. diagnozy wstępnej uczniów klas I

Stanisława Kobus

Teresa Jerzewska-Palmer  – język angielski,

Andrzej Gauk – język polski,

Katarzyna Kowejsza - matematyka

23.

Zespół ds. organizacji zjazdu absolwentów

Stanisława Kobus

Barbara Gałecka-Chomiczewska, Małgorzata Bielawska, Paulina Borys, Wojciech Filipowicz, Ewa Górska,  Renata Lubas, Katarzyna Osiekowicz, Tomasz Ostapczuk,  Anna Piotrowska,  Grzegorz Przeździecki,
Mirosława Stankiewicz,

24.

Zespół ds.

indywidualnej diagnozy sytuacji ucznia

Marta  Szargiej

Wychowawcy klas I - IV

25.

Zespół ds. ewaluacji Strategii Umiędzynarodowienia

Beata Milewska

Paulina Borys, Aneta Buśko, Ewa Drewnowska, Anna Dżega,

Jakub Ostaszewski, Marta Wolniakowska,  Monika Węglicka,

 

26.

Zespół ds. opracowania wniosków stypendialnych dla uczniów za wyniki
w nauce i inne osiągnięcia

Barbara Gałecka-Chomiczewska

Katarzyna Osiekowicz,  Marta Szargiej,

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.