„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

KONKURS RECYTATORSKI „POWTARZAJ STARE ZAKLĘCIA LUDZKOŚCI”

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć.
Zebrani zapoznali się też z biografią autora i wysłuchali głosowej interpretacji jednego z najważniejszych wierszy polskiej poezji „Przesłania Pana Cogito” w wykonaniu samego Mistrza.
Celem konkursu była popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych w życiu młodego człowieka, kształtowanie kultury żywego słowa, odkrywanie i rozwijanie zdolności artystycznych wśród uczniów, promowanie młodych talentów oraz integracja społeczności ZSHE.
Serdecznie gratulujemy laureatom!

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji