EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Rekrutacja do projektu "NAUKA JEST WARTOŚCIĄ ...” – kolejne zajęcia

Lp.

Działanie

Nazwa zajęć

Nauczyciele prowadzący rekrutację

 1

1.3

TWORZENIE PREZENTACJI W PROGRAMIE PREZI

 

Jolanta Korolczuk

Mirosław Grzegorz Przeździecki

 

2

7.1

KURS KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Violetta  Elżbieta Borecka

Daria Wiktorzak

3

8.4

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(uczniowie klas I-II)

 

Agnieszka Górska

Barbara Mokrzycka

Henryk Zdrodowski

 

4

9.2

SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

(uczniowie w zawodzie Technik Ekonomista
i Technik Handlowiec)

 

Anna Dżega

Aneta Nartowicz

 

Szczegółowe informacje o zajęciach i zasadach rekrutacji w Regulaminie Uczestnictwa
w Projekcie.

Informacje uzyskacie również w Biurze Projektu oraz u nauczycieli, którzy będą prowadzili zajęcia.