EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Plan pracy szkoły i dodatkowe dni wolne

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wydarzenie

Termin

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2020 r.

Zakończenie zajęć w klasach  IV

30 kwietnia 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Termin klasyfikacji semestralnej

18 stycznia 2021 r.

Termin klasyfikacji rocznej

21 czerwca 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

25 stycznia – 07 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

01 – 06 kwietnia 2021 r.

Rekolekcje

Marzec 2021 r.

Egzamin maturalny

04 – 20 maja 2021 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

12 stycznia 2021 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

09 czerwca 2021 r.

22 czerwca 2021 r.

Praktyki zawodowe

wg harmonogramu

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebranie rodziców uczniów klas I - IV (zebranie ogólne i klasowe, zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego)

Wrzesień 2020 r.

Dzień otwarty – zapoznanie z wynikami w nauce i zachowaniu

Listopad 2020 r.

Podsumowanie wyników za I semestr – dzień otwarty

Luty 2021 r.

Zapoznanie z ocenami proponowanymi w klasach maturalnych
i wynikami w nauce i zachowaniu w pozostałych klasach – dzień otwarty

Kwiecień 2021 r.

Zebrania rodziców uczniów klas I, II i III (poinformowanie
o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych).
Analiza osiągnięć uczniów w roku szkolnym

Maj 2021 r.

Zebrania Rady Rodziców

Według odrębnego planu

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Zebranie RP – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

31 sierpnia 2020 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Listopad 2020 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów z I semestr

18 stycznia 2021 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy za I semestr 2019/2020

21 stycznia 2021 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Marzec 2021 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas IV THE

26 kwietnia 2021 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas I, II, III, THE

21 czerwca 2021 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy  za rok szkolny 2019/2020

25 czerwca 2021 r.

Spotkania zespołów przedmiotowych i zadaniowych

Wg planów pracy zespołów

APELE OGÓLNOSZKOLNE

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

02 września 2019 r.

Apel z okazji Święta Niepodległości

08 listopada 2019 r.

Jasełka Bożonarodzeniowe

21 grudnia 2019 r.

Apel-podsumowanie klasyfikacji śródrocznej

Luty 2020 r.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2020 r.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE

Dzień Języków Obcych

Październik 2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2020 r.

XXII Turniej Warcabowy o Puchar Dyrektora Szkoły

Październik 2020 r.

Ekumeniczne Spotkanie Młodych

Luty  2021 r.

Dzień Patrona Szkoły

19 lutego 2021 r.

Dzień Sportu – podsumowanie rywalizacji szkolnej

II semestr

Ogólnopolski Tydzień Przedsiębiorczości

Listopad 2020 r.

Wojewódzki Konkurs Rachunkowości

II semestr 2021 r.

Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły

30 kwietnia 2021 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2021 r.

 

SZKOLNA GIEŁDA  PODRĘCZNIKÓW

04 – 11 września 2020 r.

DNI OTWARTE

II semestr

OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI

Sierpień 2020 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

  1. 18 stycznia 2021 r. /poniedziałek/
  2. 04 maja 2021 r. /wtorek/
  3. 05 maja 2021 r. /środa/
  4. 06 maja 2021 r. /czwartek/
  5. 07 maja 2021 r. /piątek/
  6. 13 maja 2021 r. /czwartek/
  7. 04 czerwca 2021 r. /piątek/
  8. 09 czerwca 2021 r. /środa/
  9. 22 czerwca 2021 r. /wtorek/
  10. 24 czerwca 2021 r. /czwartek/

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.