EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Plan pracy szkoły i dodatkowe dni wolne

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Wydarzenie

Termin

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego

04 września 2023 r.

Zakończenie zajęć w klasach  IV

26 kwietnia 2024 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

Termin klasyfikacji semestralnej

16 stycznia 2024 r.

Termin klasyfikacji rocznej

19 czerwca 2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

22 stycznia – 04 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 02 kwietnia 2024 r.

Rekolekcje

Marzec 2024 r.

Egzamin maturalny

07 – 25 maja 2024 r.

Egzamin zawodowy

styczeń 2024 r.

Egzamin zawodowy

czerwiec 2024 r.

Praktyki zawodowe

wg harmonogramu

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebranie rodziców uczniów klas I - IV (zebranie ogólne i klasowe, zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego)

Wrzesień 2023 r.

Dzień otwarty – zapoznanie z wynikami w nauce i zachowaniu

Listopad 2023 r.

Podsumowanie wyników za I semestr – dzień otwarty

Luty 2024 r.

Zapoznanie z ocenami proponowanymi w klasach maturalnych
i wynikami w nauce i zachowaniu w pozostałych klasach – dzień otwarty

Kwiecień 2024 r.

Zebrania rodziców uczniów klas I - IV (poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych).
Analiza osiągnięć uczniów w roku szkolnym

Maj 2024 r.

Zebrania Rady Rodziców

Według odrębnego planu

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Zebranie RP – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023

01 września 2023 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Listopad 2023 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów z I semestr

15 stycznia 2024 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy za I semestr 2019/2020

19 stycznia 2024 r.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

Marzec 2024 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas IV THE

22 kwietnia 2024 r.

Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas I-IV THE

17 czerwca 2024 r.

Zebranie RP – podsumowanie pracy  za rok szkolny 2022/2023

20 czerwca 2024 r.

Spotkania zespołów przedmiotowych i zadaniowych

Wg planów pracy zespołów

APELE OGÓLNOSZKOLNE

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

04 września 2023 r.

Apel z okazji Święta Niepodległości

10 listopada 2023 r.

Jasełka Bożonarodzeniowe

22 grudnia 2023 r.

Apel - podsumowanie klasyfikacji śródrocznej

Luty 2024 r.

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2024 r.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE

Dzień Języków Obcych

Październik 2023 r.

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2023 r.

XXIII Turniej Warcabowy o Puchar Dyrektora Szkoły

Październik 2023 r.

Ekumeniczne Spotkanie Młodych

Styczeń 2024 r.

Dzień Patrona Szkoły

19 lutego 2024 r.

Dzień Sportu – podsumowanie rywalizacji szkolnej

II semestr

Ogólnopolski Tydzień Przedsiębiorczości

Listopad 2023 r.

Konkurs Kadr i Płac

II semestr 2024 r.

Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły

26 kwietnia 2024 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2024 r.

 

SZKOLNA GIEŁDA  PODRĘCZNIKÓW

11 – 15 września 2023 r.

DNI OTWARTE

II semestr

OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI

Sierpień 2023 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

09 stycznia 2024 r.

15 stycznia 2024 r.

16 stycznia 2024 r.

02 maja 2024 r. 

06 maja 2024 r.

07 maja 2024 r.

08 maja 2024 r.

09 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.

11 czerwca 2024 r.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.