EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Wypowiedzi uczniów – Moja praktyka

Miejsce odbywania praktyk – Bank Zachodni WBK, ul. Pałacowa 1a, 15-042 Białystok
telefon (+85) 748 47 81
Termin 4-31 maj 2010
Głównym udziałowcem Banku Zachodniego WBK jest Allied Irish Banks Group (Irlandia), posiada 70% akcji tego banku.

Charakterystyka Banku :
Forma organizacyjno-prawna – spółka akcyjna
Produkty bankowe :
- rachunki bieżące
- kredyty
- lokaty
- leasing
- franchising
- ubezpieczenia
- depozyty
Klienci :
- klienci indywidualni
- klienci instytucjonalni
Opis czynności wykonywanych podczas praktyk :
- zapoznanie się z regulaminem banku i BHP
- omówienie funkcji poszczególnych stanowisk oraz zakresu obowiązków ( doradca klienta indywidualnego, instytucjonalnego, finansowy, kasjer )
- zapoznanie się z planem kont w banku ( w szkole poznajemy plan kont przedsiębiorstw )
- zapoznanie się z obsługą urządzeń w banku ( liczenie gotówki, ładowanie bankomatu )
- szkolenie na temat sprawdzania autentyczności banknotów
- sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym
- adresowanie listów z ofertą banku
- analiza informacji z rynku finansowego w  Polsce i na świecie ( analiza notować GPW )
- wyszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów
- roznoszenie listów z ofertą banku do poszczególnych firm

Nabyte umiejętności :
- obsługa programów bankowych np. NFE, INTRSET, IBAN
- wiedza na temat rozmowy z klientami
- poznanie zabezpieczeń w banku
- obsługa urządzeń dostępnych w banku np: maszyna do liczenia pieniędzy, niszczarka, kasa
- umiejętności rozpoznawania fałszywych banknotów
- wiedza teoretyczna dotycząca bankowości w Polsce
Własne uwagi i spostrzeżenia dotyczące praktyk :
-  pozwalają sprawdzić wiedzę teoretyczną nabytą w szkole
-  poszerzają wiadomości oraz umożliwiają nabycie nowych umiejętności
-  powinny być dłuższe o przynajmniej 2 tygodnie i w miarę możliwości powinny być odpłatne
-  są potrzebne ponieważ można się dowiedzieć dużo rzeczy, których nie ma w szkole
- są bodźcem do dalszej nauki i rozwijania umiejętności, które przydadzą się w przyszłości
- uczą dyscypliny, samodzielności, a także pracy w grupie, pracy nad sobą, są też okazją do poznania nowych ciekawych ludzi, którzy mogą być wzorcem do naśladowania

Paweł Gryciuk, Bartłomiej Gryc  III C THE kierunek – technik ekonomista

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.