„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

XVIII edycja konkursu “Pokaż nam język”

W tym roku:

  • do grona organizatorów konkursu dołączyła Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu,
  • uczestnicy zmierzą się tylko w dwóch etapach rozgrywek - teście rozgrywanym online i finale ogólnopolskim,
  • zwiększyliśmy do 100 liczbę pytań w teście na I etapie konkursu,
  • finaliści, zanim rozpoczną debatę, napiszą esej na zadany temat zamiast wypełniać test w pierwszym dniu II etapu.

Na czerwcowy finał konkursu uczestników zaprosimy do stolicy Wielkopolski, czyli do Poznania, gdzie rozegra się pojedynek o indeks Wyższej Szkoły Bankowej lub Wyższej Szkoły Filologicznej oraz o inne, atrakcyjne nagrody.

Rejestracja uczniów: od 2018-05-04 00:00:00 na stronie www.pokaznamjezyk.pl

Uczeń przystępuje do rozwiązywania testu na etapie zawodów szkolnych w terminie od 4 do 13 maja 2018r po uprzedniej rejestracji i potwierdzeniu aktywacji przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej.

Czas trwania testu online na etapie I wynosi 50 minut. Czas mierzony jest od momentu wygenerowania pierwszego pytania.

Informacje o konkursie, regulamin i rejestracja uczniów odbywa się na stronie internetowej konkursu www.pokaznamjezyk.pl

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie 

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji