EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

 

 

Międzynarodowe certyfikaty IHK

Uczniowie ZSHE zdobyli międzynarodowe certyfikaty  IHK!

Najlepsi uczestnicy programu oświatowego METRO Edukacja– sześcioro uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 26 października 2010 roku uzyskało certyfikaty Izb Przemysłowo-Handlowych w Magdeburgu i Warszawie. Potwierdzają one ukończenie Europejskiego Projektu Edukacyjnego Praktyczne Umiejętności w Handlu, organizowanego przez koncern handlowy METRO GROUP we współpracy z niemiecką i polską Izbą Przemysłowo-Handlową. Głównym celem programu Metro Edukacja jest kształcenie i profesjonalne przygotowanie kadry do pracy w nowoczesnym handlu.
Uczniowie czwartych klas o specjalności technik handlowiec: Darian Buńkowski, Marta Kościuczyk, Marta Rafało, Agata Lichota, Joanna Nieścier, Katarzyna Praczuk przygotowywali się do egzaminu końcowego w dwóch trzyosobowych zespołach przez sześć miesięcy. Każdy zespół opracował  temat związany z kluczowymi procesami w handlu i przygotował prezentację, która integrowała wiedzę zdobytą w szkole oraz na praktykach i konsultacjach w placówkach handlowych Real i MAKRO Cash & Carry w Białymstoku. Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie zakończyli egzamin z bardzo wysokim, najlepszym do tej pory w Polsce wynikiem,  97% -  grupa Makro i 94%  - grupa Real.

Udział w projekcie Praktyczne umiejętności w handlu wzmocnił współpracę Szkoły z dużym pracodawcą, jakim z pewnością jest METRO GROUP. Podniósł prestiż placówki w środowisku oświatowym, pozwolił nauczycielom przedmiotów zawodowych na wymianę doświadczeń zawodowych z pracodawcami. Uczniowie  Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych zdobyli doświadczenia przydatne w handlu, doskonalenie umiejętności zawodowych i umiejętności pracy w zespole. Dzięki otrzymanym certyfikatom uczniowie podnieśli swoją pozycję zawodową zarówno na polskim rynku pracy, jak i rynkach zagranicznych. Dokument ten jest bowiem honorowany przez wszystkie niemieckie Izby Przemysłowo-Handlowe w Europie. Dotychczas w Polsce uzyskało go 120 osób.
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku uczestniczy w  programie METRO Edukacja jako jedyna szkoła na Podlasiu.


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.