EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

system rekrutacyjny

 

 

system rekrutacyjny

Międzynarodowe certyfikaty IHK

Uczniowie ZSHE zdobyli międzynarodowe certyfikaty  IHK!

Najlepsi uczestnicy programu oświatowego METRO Edukacja– sześcioro uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 26 października 2010 roku uzyskało certyfikaty Izb Przemysłowo-Handlowych w Magdeburgu i Warszawie. Potwierdzają one ukończenie Europejskiego Projektu Edukacyjnego Praktyczne Umiejętności w Handlu, organizowanego przez koncern handlowy METRO GROUP we współpracy z niemiecką i polską Izbą Przemysłowo-Handlową. Głównym celem programu Metro Edukacja jest kształcenie i profesjonalne przygotowanie kadry do pracy w nowoczesnym handlu.
Uczniowie czwartych klas o specjalności technik handlowiec: Darian Buńkowski, Marta Kościuczyk, Marta Rafało, Agata Lichota, Joanna Nieścier, Katarzyna Praczuk przygotowywali się do egzaminu końcowego w dwóch trzyosobowych zespołach przez sześć miesięcy. Każdy zespół opracował  temat związany z kluczowymi procesami w handlu i przygotował prezentację, która integrowała wiedzę zdobytą w szkole oraz na praktykach i konsultacjach w placówkach handlowych Real i MAKRO Cash & Carry w Białymstoku. Wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie zakończyli egzamin z bardzo wysokim, najlepszym do tej pory w Polsce wynikiem,  97% -  grupa Makro i 94%  - grupa Real.

Udział w projekcie Praktyczne umiejętności w handlu wzmocnił współpracę Szkoły z dużym pracodawcą, jakim z pewnością jest METRO GROUP. Podniósł prestiż placówki w środowisku oświatowym, pozwolił nauczycielom przedmiotów zawodowych na wymianę doświadczeń zawodowych z pracodawcami. Uczniowie  Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych zdobyli doświadczenia przydatne w handlu, doskonalenie umiejętności zawodowych i umiejętności pracy w zespole. Dzięki otrzymanym certyfikatom uczniowie podnieśli swoją pozycję zawodową zarówno na polskim rynku pracy, jak i rynkach zagranicznych. Dokument ten jest bowiem honorowany przez wszystkie niemieckie Izby Przemysłowo-Handlowe w Europie. Dotychczas w Polsce uzyskało go 120 osób.
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku uczestniczy w  programie METRO Edukacja jako jedyna szkoła na Podlasiu.


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.