„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Tablica pamięci białostockich nauczycieli

16 marca 2011 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej Eugenii i Zbigniewowi Troczewskim nauczycielom pracującym w okresie powojennym w białostockich szkołach średnich , w tym ówczesnym Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych. Tablica została umieszczona na budynku przy ul. Krakowskiej 16, w którym Państwo Troczewscy przez wiele lat mieszkali. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poprzedziła msza święta w kaplicy Sióstr Miłosierdzia św. Rodziny w Białymstoku. W obchodach uczestniczyli: dyrektor Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku Pani Alina Kuptel, dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Pan Andrzej Lachowski. przedstawiciele koła Absolwentów Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych, z prezesem Jerzym Koszewskim, emerytowani nauczyciele i zaproszeni goście.

Eugenia i Zbigniew Troczewscy byli nauczycielskim małżeństwem. Dawni uczniowie wspominają ich jako niezwykłych pedagogów i wspaniałych ludzi. Oboje nie byli białostoczanami, ale z Białymstokiem na zawsze związali swoje życie. Państwo Troczewscy na trwale zapisali się w historii białostockiej oświaty, a także w dziejach Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych.