„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Szkoła zawodowa najwyższej jakości!

 

Z przyjemnością informujemy, iż projekt  „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSHE zwiększających ich szanse na regionalnym rynku pracy poprzez realizację staży zawodowych u pracodawców w latach 2016-2018 został uznany za dobrą praktykę w konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.

Do konkursu zgłoszono 104 projekty a patronat honorowy nad konkursem sprawował Minister Edukacji Narodowej.