„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Dodatkowe staże - wyniki rekrutacji


Dodatkowe staże w ramach projektu „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” w roku szkolnym 2016/2017
– WYNIKI REKRUTACJI


Informujemy, że wszystkie osoby, które wyraziły chęć odbycia dodatkowego stażu w ramach projektu „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, zostały zakwalifikowane.

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom!

WYNIKI REKRUTACJI:

technik ekonomista      technik handlowiec     technik hotelarstwa