„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

XVII edycja konkursu „Pokaż nam język”

 • Aby się zarejestrować, kliknij w pole „Uczeń rejestracja”.
   
 • Wpisz w okienka swoje dane. Upewnij się, czy poprawnie wpisałeś numer PESEL- będzie on Twoim loginem do serwisu. Pamiętaj, że możesz wziąć udział w konkursie tylko z jednego języka: angielskiego lub niemieckiego.
   
 • Wybierz z listy nazwę i adres swojej szkoły.
   
 • Gdy wypełnisz formularz rejestracyjny, wyświetli się informacja o dokonaniu rejestracji.
   
 • Gdy Twoje konto będzie już aktywowane w systemie przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursu, będziesz mógł się powtórnie zalogować a następnie rozwiązać test wiedzy.

Etap I – zawody szkolne

Test – etap szkolny

Od 6 kwietnia do 13 kwietnia 2017 (do godz. 23:59)

Test online. Polega na udzieleniu odpowiedzi na 40 pytań zamkniętych, odrębnych dla każdego języka (język angielski, język niemiecki). Pytania będą dobierane losowo dla każdego uczestnika  z puli pytań. Czas trwania testu na etapie I wynosi 40 min.  

Etap II – półfinał ogólnopolski

Etap odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej. Etap trwa 60 min, od godz. 9.00 do godz. 10.00. Półfinał będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi na 2 pytania otwarte nawiązujące do zakresu tematycznego tegorocznej edycji konkursu.

 

 Etap III – finał ogólnopolski

 • termin:1 - 2 czerwca 2017 r.
 • miejsce:Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (adres: Aleja Grunwaldzka 238A, Gdańsk) 

Część pierwsza – test pisemny

Część druga – debata moderowana

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji