„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Bądź przedsiębiorczy!

Zapraszamy uczniów do udziału w I edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Celem Olimpiady jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat biznesu i zarządzania oraz promowanie postawy przedsiębiorczej.

I etap (szkolny – on line)  odbędzie się 2 marca 2017 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.olimpiada.org.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 lutego 2017 roku.

                                                            Organizatorzy:
                                                            Grażyna Łapina (sala nr 35 lub sala nr 19)
                                                            Jolanta Korolczuk (sala nr 56)

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji