EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Sprawozdanie z realizacji projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu
„ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”
za I semestr roku szkolnego 2016/2017

 Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, DZIAŁANIE 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 Termin realizacji 01.09.2016 – 31.08.2018 (2 lata szkolne)

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 223 uczniów ZSHE zwiększających ich szanse na regionalnym rynku pracy poprzez realizację staży zawodowych u pracodawców w latach 2016-2018.

 Projekt  stawia na ścisłą współpracę z pracodawcami, bez udziału których realizacja zadań zaplanowanych w projekcie nie byłaby możliwa. Pracodawcy, u których realizowane są staże, współdecydują o programach staży oraz ponoszą współodpowiedzialność za rozwój kompetencji zawodowych i społecznych stażystów.

 W ramach projektu proponujemy 283 staże dla 223 uczniów kształcącym się w ZSHE w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec i technik hotelarstwa. 60 najlepszych stażystów będzie mogło odbyć staż dwukrotnie.

Staże dotyczą klas II, III i IV.

Obecni uczniowie klas I będą mogli wziąć udział w projekcie będąc uczniami klasy II w kolejnym roku szkolnym.

Uczestnicy projektu otrzymają stypendium stażowe oraz certyfikat odbycia stażu potwierdzony przez pracodawcę.

W roku szkolnym 2016/2017 zaplanowano odbycie staży przez 112 uczniów, z tego dla:

  • technika ekonomisty - 47
  • technika handlowca - 20
  • technika hotelarstwa - 45

Uczniowie będą odbywali staż w oparciu o Indywidualne Programy Staży. Ich opracowanie poprzedza określenie preferencji i predyspozycji zawodowych oraz umiejętności zawodowych ucznia w oparciu
o wykonanie testów diagnostycznych pod kierunkiem doradcy.

Wg stanu na 20.01.2017 r.

  • podpisano 15 Listów Intencyjnych z przedsiębiorcami (hotele, biura rachunkowe firmy produkcyjne, handlowe i usługowe)
  • konsultacje z doradcą zakończyły 22 osoby
  • opracowano 22 Indywidualne Programy Staży
  • podpisano umowy o realizację staży z 15 firmami
  • podpisano umowy na realizację staży z 22 uczniami
  • 23 uczniów kl. IV ,3 uczniów z kl. II i 1 uczeń z kl. III rozpocznie staż od 23 lutego (w ferie zimowe)

Opracowały:
Barbara Gołubowska
Iwona Kosińska

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.