EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

     

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego.

Ten cel postanowiono osiągnąć poprzez zorganizowanie szeregu spotkań, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji z tego sektora. Oficjalne otwarcie przedsięwzięcia nastąpiło 5 grudnia 2016 r. w Brukseli.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych okazał się również i dla naszej szkoły doskonałą okazją, aby zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność lokalną jak i międzynarodową.

Już drugi rok w ramach programu ERASMUS+ realizujemy projekt "Dla chcącego nie ma nic trudnego - praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach", stąd nasz udział w tym wydarzeniu. W dniach 6-7-8 grudnia promowaliśmy praktyki zawodowe. Były konkursy z nagrodami, wystawy, prelekcje, spotkania uczniów z pracodawcami, przedstawicielami oświaty, doradcą zawodowym. Z przyjemnością oglądaliśmy też scenki odgrywane przez młodzież. Ukazały one wysoki poziom kompetencji językowych i zawodowych uczniów (profil: ekonomiczny, handlowy i hotelarski).

Zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych była konferencja podsumowująca I etap projektu. Dzięki podjętym działaniom staliśmy się częścią ogromnej międzynarodowej sieci podmiotów, które wsparły wzmocnienie sektora kształcenie i szkolenia zawodowe.

Dzisiejsze kształcenie zawodowe to nie tylko nabywanie umiejętności w szkole, ale i możliwość poszerzenia swoich umiejętności zawodowych w ramach staży, w tym staży zagranicznych. Uzyskane umiejętności zawodowe dają możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji, wyrabiają ducha przedsiębiorczości, otwierają atrakcyjne i pasjonujące możliwości kariery zawodowej, pozwalają osiągnąć dobre zatrudnienie.

Poprzez nowy program Komisja Europejska nadała impuls działaniom na rzecz podnoszenia świadomości młodych ludzi i ich rodziców. Program ukazuje kształcenie i szkolenie zawodowe jako równie atrakcyjną drogę do kariery, jak tradycyjna ścieżka kształcenia od szkoły średniej do studiów uniwersyteckich.

Zapraszamy na obszerną fotorelację! Powspominajmy klimat tych dni!