„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Sukces w II Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

15-16 grudnia 2016 r. w Szczecinku odbyły się zawody centralne  II Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, której organizatorem jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, zaś patronem naukowym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

Wśród 64 uczestników finału z 41 szkół z całej Polski znalazł się uczeń naszej szkoły Wojciech Giedrewicz. Uzyskując tytuł finalisty został zwolniony z wynikiem 100% z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wyróżnienia otrzymali Daniel Wardecki z klasy IIIc oraz Przemysław Maciej Wiszniewski z klasy IVb.

W pierwszym dniu olimpiady odbyła się część praktyczna, podczas której finaliści rozwiązywali test  dotyczący zagadnień ekonomicznych w języku polskim i obcym oraz wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego. W drugim dniu 10 najlepszych finalistów odpowiadało ustnie na pytania jury.  Wiele pytań dotyczyło tematu wiodącego olimpiady „Handel a gospodarka”.

Oprócz zmagań naukowych wszyscy mieli okazję zwiedzać najciekawsze miejsca Szczecinka, największy na świecie zakład KRONOSPAN produkujący materiały drewnopochodne oraz sprawdzić swoje umiejętności na lodowisku.

 Zwycięzcom gratulujemy.