EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Konferencja podsumowująca I etap projektu " Dla chcącego nie ma nic trudnego – praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach"

W czwartek 8 grudnia 2016 roku w auli szkolnej odbyła się konferencja podsumowująca realizację I etapu projektu " Dla chcącego nie ma nic trudnego – praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach” w ramach Programu Erasmus+ 2015-1-PL01-KA102-015083

Wśród zaproszonych gości  byli pracodawcy, przedstawiciele oświaty, wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu, ostateczni beneficjenci – uczniowie, jak również ich rodzice.

 Konferencję otworzył Pan Wojciech Janowicz - Dyrektor ZSHE, który przywitał gości oraz  wyraził nadzieję, że nabyte przez uczniów w trakcie realizacji projektu wiedza i umiejętności  zaowocują lepszymi wynikami w nauce, jak również będą znaczące podczas poszukiwania ciekawej i atrakcyjnej pracy. Wskazał na korzyści dla beneficjentów w/w projektu tj.: rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności współpracy w zespole wielokulturowym, nabycie nowych umiejętności zawodowych, zwiększenie kreatywności i mobilności przy poszukiwaniu pracy.

Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2015 r. Jego zakończenie nastąpi z dniem 30 czerwca 2017roku.

Na realizację w/w projektu przyznano dofinansowanie w kwocie 104.660 Euro

Konferencja była okazją do podsumowania działań zrealizowanych w ramach I etapu projektu, jak również  przyjrzeniu się efektom, które zostały już zrealizowane. Projekt podsumowano z punktu widzenia koordynatorów jak i samych jego uczestników.

Główny cel projektu to  ułatwienie młodzieży rozwoju osobistego i zawodowego, wskazanie interesujących możliwości zatrudnienia na Europejskim Rynku Pracy.

Cele i założenia projektu, grupę docelową, ścieżkę uczestnictwa w projekcie przedstawiły Pani Renata Lubas i Pani Jolanta Mieleszko w swojej prezentacji  „ Przebieg, efekty i ocena I etapu projektu  " Dla chcącego nie ma nic trudnego – praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach”. Zaprezentowały również sprawozdanie z poszczególnych etapów projektu.

Kolejnym punktem programu konferencji były prezentacje multimedialne i filmik, przygotowane przez uczniów i ukazujące wspomnienia z praktyk w Portugalii.

Uczestnicy projektu   stwierdzili, że są bardzo zadowoleni z udziału w projekcie, ponieważ przyczynił się on nie tylko do zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności, ale był również dla nich ciekawym i ważnym doświadczeniem.

W kolejnej  części konferencji uczestnicy w formie scenek pokazali praktyczne umiejętności jakich nabyli w czasie stażu zagranicznego. Uczniowie swobodnie wypowiadali się w języku angielskim, co jest jedną z wartości dodanych projektu.

 Kluczowym punktem konferencji było wręczenie certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności zawodowe i językowe.  Uczniowie  otrzymali dokument Europass - Mobilność , dokumenty ECVET, a także certyfikaty od portugalskich pracodawców i partnerów projektu  Casa da Educação. Wszystkie te dokumenty wręczył Pan Dyrektor Wojciech Janowicz.

      Koordynator projektu dziękując za udział w konferencji zaprosiła na iście portugalski poczęstunek, który konsumowano przy dźwiękach muzyki fado. Można było również obejrzeć ciekawą wystawę zdjęć ukazującą  uczestników stażu na różnych stanowiskach pracy w Lizbonie, powspominać, zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.