„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Laptop na bank

Zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskiej edycji konkursu
pt. "Laptop na bank" organizowanego przez Narodowy Bank Polski
i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy  w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej
i komunikacyjnej, a także rozwijanie  indywidualnych zainteresowań
i wyobraźni uczniów.

I etap – eliminacje (test online) – 15 grudnia 2016 roku

Szczegółowe informacje dotyczące dostępne na stronie: laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl.

Zgłoszenia do udziału przyjmują do 25 listopada 2016 roku:

- Pani Jolanta Korolczuk  (sala nr 56)
- Pani Grażyna Łapina (sala nr 35 lub sala nr 19).

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji