„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Jest ona niezbędna przy podejmowaniu decyzji zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.  

Laureaci Olimpiady otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe: laptopy, tablety, czytniki e-booków.

I etap (szkolny) odbędzie się 29 listopada 2016 r. o godzinie 10.45 w auli szkolnej.
Zgłoszenia przyjmujemy do 9 listopada 2016 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.zus.pl/edukacja.

Organizatorzy:

Grażyna Łapina (sala nr 35 lub sala nr 19)
Jolanta Korolczuk. (sala nr 56)

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji