„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

STARTUJEMY Z NOWYM PROJEKTEM!

Właśnie dotarła do nas radosna informacja o pozytywnym zaopiniowaniu naszego nowego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”.

W ramach projektu proponujemy uczniom kształcącym się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec i technik hotelarstwa - 283 staże!

Umożliwiając odbycie stażu wg standardów szkół zawodowych w Unii Europejskiej zwiększymy atrakcyjność i siłę przetargową naszych absolwentów przy poszukiwaniu pracy oraz zapewnimy wzrost  ich mobilności zawodowej.

Startujemy 1 września 2016 r.!!!