„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

ZSHE wśród laureatów

ZSHE znalazł się w gronie zwycięzców - laureatów w konkursie na najciekawsze działania realizowane w ramach VII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2015 przez Ośrodek Kariery ZSHE pod hasłem: „Poznaj swojego doradcę kariery!”

Młodzież naszej szkoły brała udział w wielu przedsięwzięciach mających na celu promowanie świadomego planowania własnej  kariery zawodowej.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań oraz kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. W konkursie uczestniczyły 123 instytucje z całego kraju. Wydarzeniu patronowało Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolnym koordynatorem OTK była Pani Grażyna Łapina - doradca zawodowy ZSHE.

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji