„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Uczniowie ZSHE finalistami Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości”

15 kwietnia 2016 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej odbył się wojewódzki finał XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości”. Do konkursu przystąpiło ponad 60 zespołów z województwa podlaskiego.

Zespół w składzie: Małgorzata Dziejma kl. IIb, Aleksandra Gromadzka kl. IIb i Tomasz Szymanowski kl. IIa zajął I miejsce. Nasi uczniowie jako laureaci etapu regionalnego godnie reprezentowali województwo podlaskie w ogólnopolskim finale w Łodzi (23.04.2016r.) uzyskując największy aplauz widowni.

Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości to rywalizacja stworzona specjalnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która pozwala poznać przedsiębiorczość od praktycznej strony. Celem konkursu jest kształtowanie postawy przedsiębiorczego człowieka oraz rozwój umiejętności interpersonalnych.

Konkurs oparty  na metodzie case study zachęca młodzież do pogłębiania wiedzy ekonomicznej,  pobudza  kreatywność i pomysłowość.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy zwycięzcom.