„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Innowacyjne projekty nagrodzone

20 kwietnia 2016 r. miały miejsce eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Justyna Krysztopik i Patrycja Malinowska z kl. IIIc przedstawiły projekt pt. „Finger Touch – Elektroniczne sprawdzanie obecności” z dziedziny „usprawnienie softwarowo – techniczne”.

Marcelina Adamowicz z kl. IIIa zaprezentowała projekt pt. „Porównanie jakości mikrobiologicznej przypraw pochodzących z upraw ekologicznych i handlu sklepowego” z dziedziny „pomysł ekologiczny”.

Cieszymy się, że obie prace zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Okręgową, a nasze uczennice zostały laureatkami okręgowymi. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w porozumieniu z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, we współpracy z Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji