„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

XVI Konkurs Rachunkowości szkół ekonomicznych województwa podlaskiego

 

Komisja Konkursowa

Przewodniczący: Teresa Sołowińska- Dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku

Członkowie: dr Ewa Niedźwiedzka- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

dr Grażyna Klamecka-Roszkowska - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce/Oddział w Białymstoku

dr Dorota Hałaburda - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

dr hab. Grażyna Michalczuk - Uniwersytet w Białymstoku

dr Anna Dyhdalewicz - Politechnika Białostocka

 

Wyniki konkursu

I miejsce: Grzegorz Perkowski - ZSZ Wysokie Mazowieckie

II miejsce Olga Walendziuk - ZSZ Wysokie Mazowieckie

III miejsce Magdalena Stankiewicz – ZSHE w Białymstoku

Wyróżnienia

Urszula Moczulska - ZSZ Suwałki,

Beata Winałowicz - ZSHE Białystok

Nagrody w Konkursie:

I miejsce          - 350,00 PLN, Indeks Uniwersytetu w Białymstoku

II miejsce        - 250,00 PLN, Indeks Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

III miejsce       - 200,00 PLN

wyróżnienia    - po 100,00 PLN

Nagrody rzeczowe ufundowane przez Bank Spółdzielczy - zawodnicy finałowej 12-tki

Nagrody rzeczowe ufundowane przez Biuro Rachunkowe INKASO - zawodnicy finałowej dwunastki od 6 do 12 miejsca.

Praktyka w Biurze Rachunkowym INKASO w Białymstoku – uczeń ZSHE

Nagrody dla pozostałych zawodników ufundowane przez Wyższą Szkolę Ekonomiczną w Białymstoku

 

Sponsorzy:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Biuro Rachunkowe INKASO

Bank Spółdzielczy w Białymstoku

Urząd Miejski w Białymstoku

 

W konkursie uczestniczyły jako obserwatorzy klasy III i II Technikum Ekonomicznego.

Konkurs obserwowali także zaproszeni goście:

Pan Edward Kosakowski - prezes Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku

Pani Grażyna Dwilińska - Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Pan Dariusz Mioduszewski – Bank Spółdzielczy w Białymstoku

Pan Przemysław Kownacki – Biuro Rachunkowe INKASO

Pan Wojciech Janowicz - Dyrektor ZSHE w Białymstoku

 

Pan Edward Kosakowski wręczył obecnym gościom w ramach podziękowania za udział w konkursie traktat o rachunkowości LucaPacioli.

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji