EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

DZIEŃ PORTUGALSKI

 

   Pani Jolanta Mieleszkow formie prezentacji multimedialnej, zwróciła uwagę rodziców na aspekty  projektu, które umożliwią  zwiększenie kompetencji zawodowych, językowych  i mobilności  uczniów technikum handlowego, hotelarstwa i ekonomicznego a w szczególności :

  • uzupełnienie wiedzy i umiejętności nabytych w szkole o doświadczenie zawodowe zdobyte również za granicą,
  • poznanie standardów  pracy w poszczególnych zawodach na europejskim rynku pracy ,
  • poznanie zasad funkcjonowania  przedsiębiorstw na  unijnym rynku,
  • uzupełnienie  kwalifikacji w celu wyrównania szans na rynku europejskim,
  • podniesienie swojej  konkurencyjności zawodowej,
  •  nabycie pewności siebie oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
  •  poznanie zasad pracy w zespole międzynarodowym,
  •  uwrażliwienie  na różnice mentalne i kulturowe oraz zwiększenie tolerancji międzykulturowej.

    Pan Dyrektor Wojciech Janowicz podczas swego wystąpienia uszczegółowił jak ważne są dla młodego człowieka  dokumenty, które zdobędą podczas praktyk nasi uczniowie. Uzyskane dokumenty potwierdzą atrakcyjność przyszłego pracownika:

  • Europass - Mobilność -   na poziomie europejskim szczegółowo prezentuje kwalifikacje i umiejętności uzyskane w trakcie  praktyk, 
  • ECVET   -  umożliwi naszym absolwentom  łatwiejsze uznawanie  kwalifikacji zawodowych,  a przez to  będzie wspierać mobilność zawodową oraz uczenie się przez całe życie.

  Dalsza część spotkania to wystąpienie pani Renaty Lubas i dokładne omówienie praw i obowiązków naszych uczniów na praktykach.  Popisanie wszystkich niezbędnych dokumentów między uczniem, rodzicem, opiekunami i szkołą jako organizacją wysyłającą.  Uczniowie otrzymali w prezencie  przewodniki po Lizbonie, rozmówki  portugalskie i koszulki z logo Projektu.

  Spotkanie odbywało się w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie klas hotelarskich serwowali gościom napoje, owoce i ciasta, które to miały nawiązywać do kuchni portugalskiej. Muzyka Fado, piękne widoki krajobrazów Lizbony i wszechobecny "Kogut"- symbol Portugalii , uatrakcyjniały wieczorne spotkanie.