EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA   SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY   ZAWÓD                                        


Menu Główne

Międzynarodowy Dzień Konsumenta

15 marca uroczyście obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Konsumenta. Uczniowie przygotowali akcję edukacyjną mającą na celu zwiększenie świadomości z zakresu praw konsumenta. Na terenie szkoły rozwieszono plakaty reklamujące prawa konsumenckie, ogłoszono również wyniki szkolnego konkursu „Znaj swoje prawa - nie daj się oszukać”. W kategorii prezentacja multimedialna I miejsce - Agata Bezubik kl. IIc, II miejsce - Marlena Filipkowska kl. IIc. W kategorii plakat nagrodę przyznano Mai Budźko z klasy Ic.

Cenną lekcją dla wszystkich zebranych była prelekcja wygłoszona przez Pana Piotra Kempistego, pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Uczniowie dowiedzieli się jakie prawa przysługują konsumentom, czym jest gwarancja i rękojmia, kiedy można dokonać zwrotu towaru, jak sprzedawcy powinni oznaczać towary w punktach handlowych.

Bogata z zdobytą wiedzę młodzież pod kierunkiem opiekuna stworzyła prezentację multimedialną na temat praw konsumenta, którą przekazano w formie materiału edukacyjno-informacyjnego młodszym kolegom z gimnazjów.

stat

Odsłon artykułów:
4602117