„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Pasja przedsiębiorczości w historii rodzinnej, lokalnej, regionalnej

Zapraszamy do udziału w konkursie :"Pasja przedsiębiorczości w historii rodzinnej, lokalnej, regionalnej". Więcej informacji po adresem: http://www.konkurshistoriaizycie.pl/zaproszenie.html