„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Gratulujemy Małgosi

Małgorzata Kiślak z klasy Ie zakwalifikowała się do etapu regionalnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Prawniczej o prawach i wolnościach obywatelskich zorganizowanej przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Gratulujemy! Powodzenia na dalszym etapie!

Opiekun merytoryczny: Pani Aneta Nartowicz

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji