EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Dla chcącego nie ma nic trudnego – praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach

Rekrutacja w ramach programu Erasmus+ odbywać się będzie wg następującego harmonogramu:

1) 01.10. - 15.10.2015 - rekrutacja kandydatów na wyjazd - składanie dokumentów aplikacyjnych w Biurze Projektu /s.49/,

2) 19.10. - 16.11.2015 - selekcja kandydatów - rozmowy kwalifikacyjne, test z języka angielskiego;

      3) 18.11.2015 – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych + listy rezerwowej.

 
W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy:

1) być uczniem klas trzecich Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku,

2) złożyć formularz aplikacyjny w Biurze Projektu do dnia 15.10.2015 r. do godz.10.00,

3) przystąpić do testu z języka angielskiego (termin zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej w sali 49 i na telebimie szkolnym),

4) zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną w podanym terminie i miejscu ( kandydaci zostaną poinformowani o dokładnej dacie rozmowy przez wychowawców).

Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie klas III hotelarskich, handlowych i ekonomicznych, którzy spełnią kryteria (kryteria znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie szkoły)

 Komisja rekrutacyjna dokona analizy wyników i na  tej podstawie wyłoni i przygotuje listę rankingową 22 uczestników oraz grupę osób rezerwowych. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 18 listopada 2015r. .

 Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na szkolnej tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Instytucji Wysyłającej (ZSHE) i w sali 49.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.