EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Projekt „Dla chcącego nie ma nic trudnego – praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach” w ramach Programu Erasmus+ 2015-1-PL01-KA102-015083.

Staż jest integralną częścią szkolenia zawodowego, wynikającego z realizowanej w szkole Podstawy Programowej dla zawodu technik hotelarstwa, technik handlowiec i technik ekonomista, dlatego chcemy umożliwić naszym uczniom realizację tego obowiązku w ramach wyjazdów zagranicznych.

Mobilność uczestników projektu z pewnością zwiększy ich szanse na zatrudnienie w trzech branżach: turystycznej, ekonomicznej i handlowej. Projekt w formie praktyk ma ułatwić młodzieży rozwój osobisty i zawodowy, wskazać interesujące możliwości zatrudnienia na Europejskim Rynku Pracy. Udział młodzieży w projekcie umożliwi zapoznanie się z europejskimi standardami pracy, w tym podniesie umiejętności posługiwania się jednym z języków urzędowych UE - językiem angielskim. Komunikatywna znajomość tego języka jest jedną z kluczowych umiejętności w życiu zawodowym hotelarza, handlowca jak również ekonomisty. Stąd tak istotne jest jej kształtowanie poprzez pracę w rzeczywistych warunkach - obsługa gości i klientów posługujących się takim językiem.

Rezultatem projektu będzie wzmocnienie poczucia przedsiębiorczości, kreatywności i samodzielności młodych handlowców,  hotelarzy i ekonomistów.

Uczestnicy projektu zwiększą zdolności adaptacyjne do pracy w międzynarodowym zespole, pogłębią tolerancję dla różnic kulturowych. Rezultatem projektu powinny być lepsze wyniki z egzaminu zawodowego.

Praktyki odbędą się w renomowanych, wyselekcjonowanych we współpracy z instytucją pośredniczącą - CASA DA EDUCAÇÃO czterogwiazdkowych hotelach sieciowych w Portugalii w miejscowości Lizbona: Novotel, SANA MALHOA Hotel, SANA METROPOLITAN Hotel, Inatel Hotel Oeiras oraz centrach handlowych, przedsiębiorstwach i administracji.

Realizacja projektu przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności placówki na podlaskim rynku edukacyjnym, co w dobie niżu demograficznego obejmującego szkoły ponadgimnazjalne jest bardzo ważne.

Projekt "Dla chcącego nie ma nic trudnego - praktyki uczniów ZSHE w portugalskich firmach" - ma szanse spełnić założenia Strategii Rozwoju Kraju 2020, założenia Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz założenia Strategii Rozwoju Szkoły poprzez:

- przyczynienie się do poprawy poziomu życia mieszkańców Polski - uczestnicy będą mogli przenieść dobre praktyki zawodowe i społeczne na grunt krajowy,

- podniesienie jakości edukacji zawodowej i szkolenia zawodowego,

- rozwinięcie przedsiębiorczości przez pokazanie jak można dzięki mobilności zawodowej zwiększyć swoje kompetencje.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.