„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Konkurs "Pocztówka z Łodzi"

I miejsce – Dominika Patrycja Mikłaszewicz ucz. kl. IId
II miejsce – Magdalena Hołowienko ucz. kl. IVa
III miejsce – Justyna Silwiestrowicz ucz. kl. IVa

 Wyróżnienia w konkursie otrzymali:

Sebastian Kondraciuk ucz. kl. Ib
Natalia Mieleszko ucz. kl. Ib
Emilia Olech ucz. kl. If
Agnieszka Harasimczuk ucz. kl. IIb
Emilia Dołżyńska ucz. kl. IIb

Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy pomysłów.

 

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji