EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Konferencja podsumowująca projekt „PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ..."

 

Konferencja była okazją do podsumowania wszystkich działań zrealizowanych w ramach projektu jak również stopnia osiągnięcia wskaźników, które zostały założone do zrealizowania. Projekt podsumowano z punktu widzenia personelu projektu jak i samych jego uczestników.

Całkowita  wartość projektu wyniosła 729 124,32 zł.

Grupą docelową było 136 osób – uczniów Technikum Hotelarstwa ZSHE. Maksymalna kwota dotacji dla 1 uczestnika wynosiła 5 400,92 zł.

Celem głównym projektu było wyposażenie uczniów ZSHE kształconych w zawodzie technik hotelarstwa w kwalifikacje odpowiadające aktualnym wymogom gospodarki i wzmocnienie ich  zdolności do przyszłego zatrudnienia oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

Konferencję otworzyła Pani Alina Grażyna Kuptel - Dyrektor ZSHE, która przywitała gości oraz zwróciła uwagę, na to że środki finansowe pozyskiwane w ramach projektów z PO KL stanowią dodatkowe, znaczące źródło finansowania i pozwalają na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły.

Kolejnym punktem programu konferencji była prezentacja multimedialna przygotowana przez koordynatora projektu Panią Barbarę Gołubowską, która podsumowała dwa lata realizacji projektu
i przedstawiła w liczbach osiągnięte efekty działań projektowych.

Cele i założenia projektu, grupę docelową, ścieżkę uczestnictwa w projekcie przedstawiła Pani Urszula Strzelińska w swojej prezentacji nt. „Efekty i ocena udzielonego wsparcia  –  korzyści dla ucznia, nauczyciela, szkoły”. Elementem prezentacji którą przygotowała był krótki film
z   wypowiedziami uczniów na temat uczestnictwa w  poszczególnych działaniach. Uczestnicy projektu   stwierdzili, że są bardzo zadowoleni z udziału w projekcie ponieważ przyczynił się on nie tylko do zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności, ale był również dla nich ciekawym
i ważnym doświadczeniem.

Następnie  Pani Dyrektor Alina Grażyna Kuptel wręczyła dyplomy i nagrody laureatom konkursu na najlepszy projekt  "Systemu Wizualnej Identyfikacji Firmy".

Ostatnim punktem konferencji było wręczenie podziękowań i kwiatów oraz słodkich upominków  uczestnikom projektu.

Koordynator projektu w imieniu Dyrekcji i Zarządu podziękowała  wszystkim dzięki zaangażowaniu których projekt zakończył się powodzeniem. Wyraziła nadzieję, że nabyte przez uczniów w trakcie realizacji projektu wiedza i umiejętności w przyszłości zaowocują lepszymi wynikami w nauce, jak również będą znaczące podczas poszukiwania ciekawej i atrakcyjnej pracy.

Dziękując za udział w konferencji podkreśliła, że w przyszłym roku szkolnym w ZSHE realizowane będą nowe przedsięwzięcia, do udziału w których już teraz serdecznie zaprosiła.

 

Spotkanie wieńczyły podczas poczęstunku rozmowy kuluarowe zgromadzonych gości oraz wymiana uwag i doświadczeń.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.