EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Porządkowanie i sprzątanie świata zacznijmy od siebie…

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w IV edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem: ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY (miejsce zbiórki: biblioteka, pokój pedagoga).Zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu.

Przypominamy, że telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

Honorowy patronat nad akcją objął prof. Zbigniew Nęcki z UJ w Krakowie. Bądź eko!

Zarząd SU

Przewodnicząca

Gabriela Glińska kl. IIc

Wiceprzewodniczący

Błażej Rynkiewicz kl. IVb

Członkowie zarządu

Zuzanna Nawarenko kl. Ic

Patryk Kaszewski kl. Id

Małgorzata Gieniusz kl. IIId.

Oksana Charkiewicz kl. IIId

Sebastian Roszkowski kl. IVb