EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

W drodze do tytułu „SZKOŁY PRZYJAZNEJ PRAWOM CZŁOWIEKA”

Za nami I i II Pomiar Temperatury Praw Człowieka w naszej szkole.

I Pomiar dotykał ogólnych zagadnień dotyczących praw człowieka i wzięło w nim udział 756 osób. II Pomiar "Stop Bullying" objął szczegółowe zagadnienia z 4 obszarów projektowych: dokumentacji szkoły, demokracji uczniowskiej, relacji między uczniami, nauczycielami a uczniami, rodzicami oraz działalności pozalekcyjnej ( 229 osób).Faza diagnozy została bardzo rozbudowana, aby naprawdę dotrzeć do tych obszarów w życiu Naszej szkoły, które można zmienić na lepsze.
Przed nami raport i rekomendacje wynikające z diagnozy.
Temperatura Praw Człowieka w szkole bardzo wysoka wynosi 74 stopnie.Rozpoznane obszary nad którymi możemy pracować to:
- otwartość na inne poglądy oraz szacunek dla osób o innych poglądach (np. politycznych, związanych z kibicowaniem), granice wolności słowa, wykorzystywanie różnych kanałów komunikacyjnych (np. Internet) ,
- przeciwdziałanie bullyingowi, rola świadka oraz reagowanie na bullying,
- rozwiązywanie konfliktów, budowanie kultury dialogu.

Szczegółowe informacje z raportu i rekomendacji będą dostępne w czytelni. A nas ( całą społeczność szkolną) czekają warsztaty, szkolenia, spotkania grup focusowych,... .

Dziękujemy i do spotkania :) Grupa Robocza Projektu

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.