„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Szkolenie OBSŁUGA KASY FISKALNEJ

 W dniach 05 - 06 lutego 2015 r. w ramach projektu „PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ – nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSHE” odbyło się szkolenie OBSŁUGA KASY FISKALNEJ. Wzięło w nim udział 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Zajęcia zrealizowano w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Białymstoku.
Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu.