„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Czy w hotelu się tylko śpi i je?

W dniu 15.01.2015 r. uczniowie ZSHE kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa, w ramach cyklu Z PASJĄ O HOTELU, uczestniczyli w spotkaniu z Panem Danielem Błaszkiewiczem dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu w hotelu ANDERS w Starych Jabłonkach.
Prelekcję
zorganizowano w ramach projektu „PEWNIE W PRZYSZŁOŚĆ – nowoczesna edukacja i kompetencje uczniów technikum hotelarstwa ZSHE”, POKL, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.