EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

XV Maraton Pisania Listów Amnesty International w ZSHE - podsumowanie

 19 097 petycji

wysłanych z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku

Zabraliśmy wielotysięczny , wielojęzyczny głos w obronie skrzywdzonych. Twarze naszych Bohaterów i Bohaterek to „twarze” ciężkich problemów w danym kraju.
Oto rezultaty naszej determinacji… 

Z ufnością czekamy na zmianę losów Bohaterek i Bohaterów

 XV Maratonu Pisania Listów Amnesty International.

Składamy  najgłębszy ukłon wdzięczności  WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do tak pięknego przeżywania święta praw człowieka w Naszej szkole.

                                                                            133 Szkolna Grupa Amnesty International
i opiekun Lucyna Rojecka


Fotoreportaż z przebiegu Maratonu: