EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Dyrekcja

::Wojciech Janowicz:: - Dyrektor

Z wykształcenia jest magistrem filologii polskiej, ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania oraz szereg kursów i szkoleń dotyczących dydaktyki i zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej, na różnych szczeblach edukacji oraz bogate doświadczenie w bezpośrednim zarządzaniu jednostkami oświatowymi. M.in. pełnił obowiązki dyrektora gimnazjum, wicedyrektora oraz dyrektora liceum ogólnokształcącego. Od 1 sierpnia 2008 roku do 3 kwietnia 2011 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Białymstoku a od 4 kwietnia 2011 r. do chwili obecnej Dyrektora Departamentu Edukacji odpowiedzialnego za funkcjonowanie  oświaty
w Białymstoku.

 Doskonalił swoją wiedzę z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi i edukacją na seminariach w Polsce jak i za granicą (m. in. Niemcy, Francja, Szwajcaria, Austria, Włochy, Portugalia, Cypr).  Członek komisji Unii Metropolii Polskich ds. Edukacji i Mediów.

Za swoje osiągnięcia i zasługi wyróżniony wieloma nagrodami: m. in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Pro Memoria”, Brązowym Medalem Zasługi, Odznaką Honorowego Sybiraka, ,,Przyjaciel Dziecka” ,,Przyjaciel Niewidomych”, Kreator doradztwa zawodowego w regionie.

 Zdobytą wiedzą dzieli się poprzez artykuły i publikacje. Specjalista z zakresu zarządzania oświatą. Swoje doświadczenie przekazuje podczas konferencji
i szkoleń, m.in. na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz w Wyższej Szkole Administracji Publicznej.

  W pracy jest zwolennikiem innowacyjnych rozwiązań, opartych na tradycyjnych wartościach.

::Stanisława Kobus:: - Wicedyrektor

 

::Barbara Gałecka-Chomiczewska:: - Wicedyrektor

::Tomasz Ostapczuk:: - kierownik szkolenia praktycznego

 

media o nas

ośrodek karierykoło hotelarsko-turystyczne133 Szkolna Grupa Amnesty Internationalkumunoque