EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców


  Przewodnicząca - Mariola Czerwińska

Wiceprzewodnicząca - Alina Kraśnicka

Sekretarz - Katarzyna Wolska

 

Corocznie rodzice naszych uczniów tworzą fundusz Rady Rodziców. Jesteśmy przekonani, że mimo trudności, wniosą Państwo swoją składkę (100 zł) – jednorazowo lub w ratach.

Rada Rodziców przeznacza te pieniądze na potrzeby klasy, ogółu uczniów, szkoły, na indywidualną pomoc. Opłacamy ochronę, większość zajęć pozalekcyjnych, nagrody uczniom, wspomagamy imprezy, uzupełniamy pomoce naukowe, remonty....

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w szkole lub na konto
 - nr 56 1500 1344 1213 4006 2597 0000

                                                                                                    Przewodnicząca Rady Rodziców

 

 

 

media o nas

ośrodek karierykoło hotelarsko-turystyczne133 Szkolna Grupa Amnesty Internationalkumunoque