EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Petycje

19 i 20 lutego 2014 r. 133 Szkolna Grupa Amnesty International zaprosiła młodzież naszej szkoły do wyrażenia sprzeciwu wobec trudnych i bolesnych spraw otaczającego świata.

Wykorzystując nowoczesną bazę szkoły, uczniowie mogli sprawnie upomnieć się o:

  • poszanowanie prawa dla pokojowego protestu w Ukrainie,
  • wstrzymanie represji skierowanych przeciwko opozycjonistom, dziennikarzom i działaczom praw człowieka na Białorusi,
  • zaprzestanie brutalnych działań syryjskich służb bezpieczeństwa,
  • zniesienie kary śmierci na Białorusi,
  • ujawnienie prawdy o tajnych więzieniach CIA w Polsce,
  • podpisanie przez polski rząd Konwencji Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet.

Cieszymy się z Waszej obecności. To bardzo cenne, że rośnie w Was otwartość i potrzeba wpływu na rzeczywistość. Na stronie głównej AI (www.amnesty.org.pl) znajdziecie najnowsze informacje o wydarzeniach i gotowe petycje. Reagujcie!!!

Każda petycja to amunicja w walce o bezpieczniejszy świat!

133 SG AI