EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Harmonogram kursu języka hiszpańskiego

Projekt „Dziś uczeń ZSHE – jutro mobilny pracownik na Europejskim Rynku Pracy”
w ramach PROGRAMU LEONARDO DA VINCI   2013-1-PL1-LEO01-38247

Harmonogram kursu języka hiszpańskiego
 
LUTY – 9 spotkań
10, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28 (x 2 h lekcyjne, tj. 2 x 45 min.)
 MARZEC – 8 spotkań
4, 6, 11, 13, 14, 18, 20, 21  (x 2 h lekcyjne, tj. 2 x 45 min.)
 KWIECIEŃ – 8 spotkań
1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 24 (x 2 h lekcyjne, tj. 2 x 45 min.)
 
ŁĄCZNIE: 25  spotkań x 2 godziny lekcyjne = 50 h

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”