„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Internat-ogłoszenia

INFORMACJE PODSTAWOWE

 Opłata za pobyt w internacie

Miesięczna opłata stała za internat wynosi – 70,00 zł

Dzienna stawka żywieniowa za śniadanie I i II, obiad, kolację wynosi – 9,00 zł,      w tym:

  • śniadanie I i II – 2,60 zł
  • obiad – 3,60 zł
  • kolacja – 2,80 zł

 

Wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie należy dokonywać bezgotówkowo (przelewem,  za pośrednictwem poczty, banku, Internetu) na konto bankowe: PKO S.A. 29 1240 5211 1111 0010 3557 6243

 

Płatności należy dokonywać nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca.
Dokonanie wpłaty po terminie skutkować będzie naliczeniem odsetek.